Akupunktur

Vi tilbyder TCM ( traditionel kinesisk medicin ) og IMS akupunktur.

IMS: Intra-Muskulær stimulation virker ved at løsne og stimulere opspændt muskulatur, som kan være medvirkende årsag til kroniske smerter. Det kan være en effektfuld supplerende behandling ved anden fysioterapeutisk behandling eller ved diffuse smerter, som ikke udspringer af en skade eller kendt årsag.

Hvornår kan man anvende IMS:

  • Nakke- eller rygsmerter
  • Hovedpine eller kæbeproblemer
  • Slidgigt
  • En frossen skulder
  • Generelle smerter, der udspringer af nerveirritation.

TCM (Traditionel Kinesisk Medicin)

Hensigten med TCM akupunktur er, at skabe balance mellem Yin og Yang samt sørge for, at livsenergien Qi kan cirkulere frit i kroppens energibaner/meridianer. Ubalance eller blokering i energibanerne kan medføre smerter eller sygdom.

Nålepunkterne har via energibanerne forbindelse til hele kroppen og dens funktioner. Herved stimuleres kroppens egen evne til at genoprette balancen og få kroppen til at fungere bedre.

Denne type akupunktur tager ikke kun sigte på at behandle bevægeapparatet. Hele kroppen, og alle symptomer tages med. En god balance i kroppens energier gør det muligt, at afhjælpe nogle sygdomme, nedsætte smerter mm.

Akupunktur gives enten som et supplement til anden fysioterapeutisk behandling eller som selvstændig behandling.

Der ydes på nuværende tidspunkt ikke tilskud fra den offentlige sygesikring til akupunktur / nålebehandling. Derfor afregnes dette særskilt, som supplerende behandling.

Ved akupunkturbehandlingen anvendes sterile engangsnåle.

På Fysiocenteret behandler vi de klienter, der er velundersøgte af praktiserende læge eller speciallæge for det problem, de søger hjælp til via TCM akupunktur.