Henvisning til Fysioterapi

Har du problemer med smerter, gener i bevægeapparatet, eller har du fået konstateret en kronisk sygdom som sklerose, parkinson eller en ledsygdom, så er det en god ide at blive undersøgt af en af vores fysioterapeuter.

Fysiocenteret er en autoriseret fysioterapiklinik hvilket betyder, at vi har overenskomst med den offentlige sygesikring, men vi kan også behandle dig, selvom du ikke har en henvisning fra lægen eller gennem en firmaaftale.

Med henvisning – speciale 51

Har du gener fra bevægeapparatet, kan din egen læge, en speciallæge eller en læge på sygehuset bevillige en henvisning til fysioterapi.

Når du har fået denne henvisning kontakter du os, så vi kan hente din henvisning ned fra “henvisningshotellet”, når du har oplyst os om dit cpr. nummer. Med en henvisning får du ca. 40 % tilskud til din behandling fra den offentlige sygesikring.

Med henvisning – speciale 62

Din læge, speciallæge eller sygehuset har stillet en diagnose, der berettiger dig til vederlagsfri fysioterapi. For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi, skal du have funktionsnedsættelser som følge af en progressiv sygdom som sklerose, parkinson eller svær leddegigt. En sygdom der giver dig et svært fysisk handicap. I begge tilfælde får du 100 % tilskud til din behandling fra den offentlige sygesikring.

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Man har et svært fysisk handicap
  • Tilstanden er varig
  • Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
  • Man har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten
  • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Læs mere her: www.sst.dk

Genoptræningsplan

Hvis du er blevet opereret på et sygehus og udskrevet med en genoptræningsplan, har du mulighed for at blive trænet hos en privatklinik, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning indenfor 7 kalenderdage.

Se mere på mingenoptræning.dk

Med en genoptræningsplan får du 100 % af behandlingen dækket af kommunen.

Privat sundhedsforsikring

Har du en privat sundhedsforsikring, f.eks. gennem dit arbejde, kan du få bevilliget dine behandlinger ved fysioterapeuten. Når du henvender dig for at få en tid, skal du oplyse hvilken sundhedsforsikring du har og hvor mange gange du har fået bevilget. Selve bevillingen med skadesnummer og antal behandlinger kan du enten maile til os eller medbringe den første gang du kommer. Vi samarbejder med de fleste sundhedsforsikringer. Nogle kræver en henvisning fra egen læge og andre gør ikke – spørg dit forsikringsselskab hvis du er i tvivl.

Uden henvisning

Kommer du uden henvisning, er behandlingen den samme, men du betaler det fulde beløb uden sygesikringstilskud.

Hjemmebehandling

Hvis du ikke selv kan komme til behandling på klinikken, har vi mulighed for at komme hjem til dig. Er du henvist til vederlagsfri fysioterapi, skal lægen have henvist dig til hjemmebehandling.

Er du henvist med en genoptræningsplan, skal kommunen og fysioterapeuten godkende indstillingen til hjemmebehandling. Der pålægges et kørselstillæg til din regning, som skal betales, også af dem der behandles gennem den vederlagsfrie ordning.