Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS)

Din praktiserende læge har mulighed for at henvise dig til en udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS)

Fysiocenter Haarby har specialuddannede fysioterapeuter med stor erfaring indenfor undersøgelse og behandling af komplicerede rygpatienter.

Formålet  er at give dig og din praktiserende læge et supplerende vurderingsgrundlag i udredningsfasen af et forløb med komplicerede rygproblemer.

Fysioterapeuten vil udføre en evidens-baseret fysioterapeutisk rygundersøgelse, som følges op af en udredningsrapport til lægen.

Vi bestræber os på at du vil blive udredt / undersøgt indenfor 1. uge.

Kontakt klinikken for nærmere information.